1. Cách đứng dậy và ngồi xuống:

 • Đứng dây:

Bước 1: Từ tư thế quỳ, đặt 2 tay xuống đất sao cho 2 bàn tay nằm giữa 2 đầu gối. 2 Đầu gối mở rộng.

Bước 2: Chống chân phải lên sao cho 4 bánh đều chạm đất và vuông góc, mũi chân hướng ra ngoài.

Bước 3: Đẩy chân còn lại lên tạo thành hình chữ V.

Bước 4: Đặt 2 tay lên đầu gối và đứng lên từ từ.

 • Ngồi xuống:

Bước 1: Từ tư thế đứng với 2 tay chống trên đầu gối, chân khụy, hạ thấp trọng tâm hết mức có thể.

Bước 2: Đặt 2 tay xuống mặt đất, tiếp tục hạ thấp trọng tâm.

Bước 3: Đưa chân trái trở về tư thế quỳ gối.

Bước 4: Đưa chân phải trở về tư thế quỳ gối, ổn định tư thế.

2. Cách té ngã an toàn

Ngã xuống

Bước 1: Khụy 2 gối xuống

Bước 2: 2 tay để phía trước, mở rộng lòng bàn tay, cằm hướng lên

Bước 3: Nghiêng người về phía trước, càng gần mặt đất càng tốt.

Bước 4: Đổ người nhẹ nhàng, chống đầu gối, dùng 2 tay là điểm tựa thứ 2

Bước 5: Trượt tay về phía trước (không duỗi thẳng tay)

                    Nhìn thẳng:                                                Nhìn ngang:

3. Thăng bằng:

Thăng bằng

 • Tư thế chuẩn bị (2 chân song song, dang rộng bằng vai, hơi khuỵu đầu gối, 2 tay để thoải mái)
 • Từ tư thế chuẩn bị, hạ trọng tâm (với 2 chân trên mặt đất) từ trái sang phải (và ngược lại, phải sang trái)

Các tư thế giày

 • 2 chân song song, các bánh xe vuông góc với mặt đất.

        Nhìn thẳng:                         Nhìn ngang:

 •  2 đầu gối mở rộng, dồn lực về phần cạnh ngoài của giày.

 •  2 đầu gối khép, dồn lực về cạnh trong của giày.

 •  Nghiêng song song.

4. Cách bước đi và trượt

Bước chân chữ V: Động tác bước chân hình chữ V & trượt được chia thành 3 phần tập luyện & giảng dạy:

 • Bước tại chỗ: đặt 2 chân hình chữ V với gót chân trái gối trên chân phải, chân khụy, 2 tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn về trước. Lần lượt nhấc từng chân bước tại chỗ (nhấc chân trái trước). Lưu ý luôn giữ nguyên tư thế chân và cơ thể.
 • Bước 4 bước tiến về trước: tư thế chân và cơ thể như phần trên. Bước 4 bước tiến về phía trước, lưu ý luôn giữ tư thế chân hình chữ V khi bước chân phải lên, với gót chân trái gối lên gót chân phải để giữ cho giày không bị trượt đi.
 • Bước 6 bước trượt về trước: tư thế chân và cơ thể như phần trên. Bước 5 bước tiến về trước, đến bước thứ 6 đặt 2 chân song song và thà trôi về trước. Ở bước này, 2 gót chân không cần chạm vào nhau. 

Nhìn thẳng:

 Nhìn ngang:

Cách trượt đi:

 • Tăng số lượng bước chân theo cách trượt chữ V (V-Walk).
 • Tăng sải chân theo cách trượt chữ V.
 • Tăng thời gian cho bánh lăn đi trước khi chuyển chân.
 • Dùng cạnh trong của giày để tạo đà di chuyển (chân sau).
 • Giữ cho các bánh xe chân trước vuông góc với mặt sân, mũi chân hướng ra ngoài.

Cách trượt đi 2 (Forward swizzle)

Bước 1: đặt 2 chân hình chữ V, 2 tay đặt trên 2 đầu gối, 2 đầu gối khụy, mắt nhìn về trước.

Bước 2: đẩy 2 chân về trước bằng cạnh ngoài, mũi chân hướng ra ngoài.

Bước 3: kéo 2 chân vào trong bằng cạnh trong (2 đầu kéo gối sát vào nhau).

Bước 4: lặp lại bước 2  và 3 để tiếp tục di chuyển.

5. Cách dừng lại (Thắng gót – Heel Brake, thắng chữ A, thắng chữ T)

Thắng gót (Heel Brake):

Bước 1: Đang trượt ở tư thế 2 chân song song.

Bước 2: Dồn trọng tâm vào chân trái, giữ tư thế khuỵ chân trái.

Bước 3: Đưa chân phải về trước, nhón mũi lên cho phần thân tiếp xúc với mặt sàn.

Bước 4: Dồn lực vào gót chân phải để giảm tốc độ.

Nhìn ngang:

Nhìn thẳng:

Thắng chữ A

Bước 1: trượt về trước để tạo đà di chuyển.

Bước 2: mở rộng 2 chân bằng cách hướng 2 mũi chân ra ngoài, nghiêng 2 chân ra ngoài (dùng cạnh ngoài).

Bước 3: kéo 2 mũi chân chụm vào nhau tạo thành tư thế chữ A. Ghìm chân để giảm tốc độ.

Bước 4: Lặp lại bước 2 và 3 để tiếp tục giảm tốc nếu tốc độ di chuyển còn cao.

Thắng chữ T

Bước 1: trượt về trước để tạo đà di chuyển.

Bước 2: đặt 2 tay vào đầu gối chân trước, dồn trọng tâm vào chân trước.

Bước 3: đưa chân còn lại đặt chếch về sau 1 góc 45 độ.

Bước 4: kéo chân sau lại gần chân trước tạo thành hình chữ T và tạo ma sát với mặt sân để giảm tốc độ.

Lưu ý: Chân đặt phía trước có thể là chân trái hoặc phải tùy theo chân thuận của mỗi người.

6. Cách chuyển hướng

Scootering (1 chân phía trước)

Chuyển hướng Scootering qua phải:

Bước 1: trượt về trước để tạo đà di chuyển.

Bước 2: đặt 2 tay lên chân phải, dồn trọng tâm sang chân phải.

Bước 3: khụy chân trái, đưa ra ngoài và dùng tư thế cạnh trong của giày.

Bước 4: xoay vai và cơ thể qua phải. Mắt nhìn về hướng di chuyển.

Chuyển hướng Scootering qua trái:

Bước 1: trượt về trước để tạo đà di chuyển.

Bước 2: đặt 2 tay lên chân trái, dồn trọng tâm sang chân trái.

Bước 3: khụy chân phải, đưa ra ngoài và dùng tư thế cạnh trong của giày.

Bước 4: xoay vai và cơ thể qua trái. Mắt nhìn về hướng di chuyển.

Parallel (song song):

Chuyển hướng với tư thế 2 chân song song

Bước 1: trượt về trước để tạo đà di chuyển.

Bước 2: đặt 2 chân trượt song song, đưa chân trái về trước nếu muốn chuyển hướng sang trái, và ngược lại với chân phải.

Bước 3: xoay vai và cơ thể theo hướng cần chuyển. Mắt nhìn về hướng cần di chuyển.

Bước 4: dồn trọng tâm vào hướng cần chuyển, 2 chân vẫn song song.

Lưu ý: tốc độ càng cao thì nghiêng người càng nhiều về hướng cần chuyển.

Bài viết liên quan